Censormøde 2022

Der afholdes censormøde torsdag den 19. maj 2022 i Kolding.

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.censor-it.dk.

NY- OG GENBESKIKKELSE SOM CENSOR

Censorhonorering

Normkatalog for censorhonorering ved Jordemoderuddannelsen. Gældende fra februar 2021.

Satser mm. fremgår af følgende oversigt 1. februar 2021: Censorhonorering

Censorvederlag fremgår på side 43.