Censormøde 2022

Der afholdes censormøde torsdag den 19. maj 2022 i Kolding.

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.censor-it.dk.

NY- OG GENBESKIKKELSE SOM CENSOR

Censorhonorering:

Normkatalog for censorhonorering ved Jordemoderuddannelsen. Gældende fra februar 2021.

Satser mm. fremgår af følgende oversigt 1. februar 2021: Censorhonorering

Censorvederlag fremgår på side 43.

Censormøde 2018

Der afholdes censormøde onsdag den 31. oktober 2018 i Aalborg.

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.censor-it.dk.

Censorintroduktion

Der er nu mulighed for at deltage i online censorintroduktion via Skype. Introduktionen vil indeholde: 

  • Opsummering af bekendtgørelsen
  • Læringsmål
  • Censorens rolle
  • Uddybning af karakterskalaen og absolut karaktergivning
  • Muligheder for timeout
  • Censorrapporter

I første omgang lægges 3 datoer ud. Hvis der er god tilslutning lægges endnu 2-3 datoer ud hurtigst muligt. De første 3 datoer er: 

  • Mandag den 30. april 2018 kl. 11.00-12.00
  • Torsdag den 3. maj 2018 kl. 11.00-12.00
  • Torsdag den 3. maj 2018 kl. 20.00-21.00

Der kan være 5 deltagere til hvert Skype-møde og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. 

Tilmelding:
Tilmelding sker elektronisk via Censorsekretariatets hjemmeside www.censor-it.dk. Klik på ”Invitationer” og klik derefter på det møde, du vil tilmeldes. Bemærk at du skal logge ind på hjemmesiden for at kunne tilmelde dig.