Supplering af censorkorps 2024

Censormøde 2024

Der afholdes online censormøde tirsdag den 23. april 2024.

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.censor-it.dk.

Censorhonorering

Normkatalog for censorhonorering ved Jordemoderuddannelsen. Gældende fra maj 2022.

Censormøde 2022

NY- OG GENBESKIKKELSE SOM CENSOR 2021