Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen

Om os

Her finder du information fra Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen.

Konstituering af Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen

Censorformandskabet har konstitueret sig med formand Signe Bjørnholt Marcussen og næstformand Stinne Høgh.

Venlig hilsen
Signe Bjørnholt Marcussen
Censorformand

Efterbeskikkelse som censor ved Jordemoderuddannelsen

Censorkorpset er beskikket i perioden 1. april 2022 - 31. marts 2026

Der er i øjeblikket mulighed for at søge om efterbeskikkelse som censor til korpset. Ansøgningsfristen er forlænget til 16. april 2024.

Supplering af censorkorps ved Jordemoderuddannelsen