Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen

Om os

Her finder du information fra Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen.

Konstituering af Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen

Censorformandskabet har konstitueret sig med formand Sisse Walløe og næstformand Stinne Høgh.

Venlig hilsen
Sisse Walløe
Censorformand