Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen

Om os

Her finder du information fra Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen.

Konstituering af Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen

Censorformandskabet har konstitueret sig med formand Signe Bjørnholt Marcussen og næstformand Stinne Høgh.

Venlig hilsen
Signe Bjørnholt Marcussen
Censorformand

Beskikkelse som censor ved Jordemoderuddannelsen

Censorkorpset er beskikket i perioden 1. april 2022 - 31. marts 2026

Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset. Hvis du er interesseret i at være censor, kan du skrive dig på listen her: https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new

Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.