Normkatalog for censorhonorering ved Jordemoderuddannelsen. Gældende fra februar 2019.

Lønnen er:
Sats B Censor 368,58 kr. (aktuel sats pr. time) / 414,65 kr. (løn pr. time inkl. 12,5% feriegodtgørelse)
Kilometergodtgørelsen pr. km. 1,98 kr.