Normkatalog for censorhonorering ved Jordemoderuddannelsen. Gældende fra februar 2019.

Lønnen er:
Sats B Censor 368,58 kr. (aktuel sats pr. time) / 414,65 kr. (løn pr. time inkl. 12,5% feriegodtgørelse)
Kilometergodtgørelsen pr. km. 1,98 kr.

Der afholdes censormøde onsdag den 31. oktober 2018 i Aalborg. 

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.censor-it.dk

Vedhæftninger
Fil
Download denne fil (Censormøde i Jordemoderuddannelsen censorkorps.pdf)Invitation/dagsorden

Der er nu mulighed for at deltage i online censorintroduktion via Skype. Introduktionen vil indeholde:

 

  • Opsummering af bekendtgørelsen
  • Læringsmål
  • Censorens rolle
  • Uddybning af karakterskalaen og absolut karaktergivning
  • Muligheder for timeout
  • Censorrapporter

 

I første omgang lægges 3 datoer ud. Hvis der er god tilslutning lægges endnu 2-3 datoer ud hurtigst muligt. De første 3 datoer er:

 

  • Mandag den 30. april 2018 kl. 11.00-12.00
  • Torsdag den 3. maj 2018 kl. 11.00-12.00
  • Torsdag den 3. maj 2018 kl. 20.00-21.00

 

Der kan være 5 deltagere til hvert Skype-møde og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet.

 

Tilmelding:
Tilmelding sker elektronisk via Censorsekretariatets hjemmeside www.censor-it.dk. Klik på ”Invitationer” og klik derefter på det møde, du vil tilmeldes. Bemærk at du skal logge ind på hjemmesiden for at kunne tilmelde dig.