Her finder du information fra Censorformandskabet for Jordemoderuddannelsen.

Censormøde
Referat og bilag fra censormødet den 6. maj 2014 findes under Løbende orientering i menuen.

Nybeskikkelse af censorer til Jordemoderuddannelsen
Det nye censorkorps, som er beskikket for perioden 1. april 2014 - 31. marts 2018, er på plads, og alle ansøgerne har fået besked om, hvorvidt de er blevet beskikket.

Venlig hilsen

Kit Dynnes Hansen
Konstitueret censorformand