Her finder du information fra Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen.

Censormøde ved Jordemoderuddannelsen

Der afholdes censormøde onsdag den 31. oktober 2018. Se nærmere information under "Løbende orientering".


Konstituering af Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen

Censorformandskabet har konstitueret sig med formand Sisse Walløe Hulsbæk. Næstformand Kit Dynnes Hansen.


Venlig hilsen

Sisse Walløe Hulsbæk
Censorformand