Her finder du information fra Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen.

Konstituering af Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen
Censorformandskabet har konstitueret sig med formand Sisse Walløe Hulsbæk. Næstformand Kit Dynnes Hansen.


Censorkurser
Der er nu mulighed for at deltage i online censorintroduktion via Skype. Se nærmere information under "Løbende orientering".


Venlig hilsen

Sisse Walløe Hulsbæk
Censorformand