Her finder du information fra Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen.

Nyhedsbrev juni 2017
Nyhedsbrevet fremgår under "Løbende orientering".

Censormøde
Der blev afholdt censormøde torsdag den 4. maj 2017. Præsentation fra mødet fremgår under "Løbende orientering".

 


Venlig hilsen

Kit Dynnes Hansen
Konstitueret censorformand