Her finder du information fra Censorformandskabet ved Jordemoderuddannelsen.

Efterbeskikkelse af censorer til Jordemoderuddannelsen
Vi søger censorer til efterbeskikkelse af eksternt censorkorps ved Jordemoderuddannelserne i Aalborg, Esbjerg og København til den resterende del af perioden: 1. april 2014 til 31. marts 2018.

Se yderligere oplysninger under "Løbende orientering".

Ansøgningsfristen er 8. marts 2017.

Censormøde
Der afholdes censormøde torsdag den 4. maj 2017. Dagsorden og præcis tid og sted følger.

Venlig hilsen

Kit Dynnes Hansen
Konstitueret censorformand